GREEN PARK

GREEN PARK

Klient:                                       GRAFOBAL DEVELOPMENT

Typ:                                           Polyfunkčný objekt

Rok:                                           Projekt: 2019/2020

Lokalita:                                    Bratislava

Stupeň PD:                               Projekt pre stavebné povolenie

Generálny architekt:               ACREA s.r.o.

 Autori:                                       Ing. arch. Karol Kállay, Ing. arch. Karol Kállay ml.

                                                    Ing. arch. Branislav Bolčo, Ing. Radovan Valenta

Základné údaje:                       Hrubá podlahová plocha: 78 236,5 m² (nadz. podl.)

                                                                                                 39 889,9 m² (podz. podl.)

                                                   Zastavaná plocha: 6 870,6 m²

Slovensko

Výstavba areálu Green park je plánovaná na pozemku pôvodného futbalového štadióna Artmedia Petržalka. Poloha pozemku je ohraničená z východnej strany estakádou, ktorá je súčasťou výstavby systému MHD na báze električkovej trate.

Ako územie nachádzajúce sa v tesnej blízkosti celomestského centra je nutné situovať funkcie občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského vybavenia, doplneného funkciou bývania a športu s plnohodnotným parkovacím zázemím.

Hmotovo-priestorové riešenie je usporiadané tak, aby bol obraz krajiny vhodne zakomponovaný, zároveň so snahou o revitalizáciu plôch zelene atraktívneho územia Sadu J. Kráľa.

 

Administratívna budova je 10-podlažný objekt s rozmermi 97,3 × 53,8 m v modulovej osnove 8 × 7,5 m a s dvomi podzemnými podlažiami garáží. Je situovaná v severovýchodnej časti komplexu v priamej nadväznosti na Jantárovú cestu.

Polyfunkčný objekt je 30-podlažný objekt s rozmermi 30,5 × 30,5 m v modulovej osnove 7,5 × 7,5 m, s dvomi podzemnými podlažiami obdĺžnikového tvaru. Je situovaný v juhovýchodnej časti komplexu v priamej nadväznosti na Jantárovú a Viedenskú cestu.