GREEN PARK

GREEN PARK

Klient:                                       GRAFOBAL DEVELOPMENT

Typ:                                            Polyfunkční objekt

Rok:                                           Projekt: 2019/2020

Lokalita:                                    Bratislava

Stupeň PD:                               Projekt pro stavební povolení

Generální architekt:               ACREA s.r.o.

 Autoři:                                      Ing. arch. Karol Kállay, Ing. arch. Karol Kállay ml.

                                                    Ing. arch. Branislav Bolčo, Ing. Radovan Valenta

Základní údaje:                       Hrubá podlahová plocha: 78 236,5 m² (nadz. podl.)

                                                                                                 39 889,9 m² (podz. podl.)

                                                   Zastavěná plocha: 6 870,6 m²

Slovensko

Výstavba areálu Green park je plánovaná na pozemku původního fotbalového stadionu Artmedia Petržalka. Poloha pozemku je ohraničená z východní strany estakádou, kde jsou vybudovány tramvajové trati pro zlepšení systému MHD.

Jako území nacházející se v těsné blízkosti městského centra je nutné umístit služby občanské celoměstské a nadměstské vybavení, doplněné možnostmi bydlení a sportu s plnohodnotným parkovacím zázemím.

Hmotově-prostorové řešení je uspořádáno tak, aby byl obraz krajiny vhodně zakomponován, zároveň se snahou o revitalizaci ploch zeleně atraktivního území Sadu J. Krále.

 

Administrativní budova je 10-podlažní objekt o rozměrech 97,3 x 53,8 m v modulové osnově 8 x 7,5 m a dvě podzemní garáže. Je situována v severovýchodní části komplexu v přímé návaznosti na Jantarovou cestu.

Polyfunkční objekt je 30-podlažní objekt o rozměrech 30,5 m v modulové osnově 7,5 x 7,5 m, se dvěma podzemními podlažími obdélníkového tvaru. Objekt se nachází v jihovýchodní části komplexu v přímé návaznosti na Jantarovou a Vídeňskou cestu.