VILA ERIKA

VILA ERIKA

Klient:                                          Súkromá objednávka

Typ:                                              Rodinný dům

Rok:                                              Projekt: 2019/2020

                                                      Realizace: 2020/2021

Lokalita:                                      Nová Baňa

Stupeň PD:                                 V realizaci

Autoři:                                         Ing. arch. Michal Pasiar, PhD., ACREA s.r.o.

Základní údaje:                         Hrubá podlahová plocha: 702 m²

                                                     Plocha pozemku: 14 431 m²

Slovensko

Příroda je úžasná. Vila Erika je jejím tichým svědkem. Nechce ji narušovat, chce být jejím detailem.

Vila je umístěna na ideálním místě pod lesem tak, aby měla dech beroucí výhled dolinou a na okrajovou část urbanistické struktury Nové Baně. Umístění vily respektuje funkční vztah k jejímu bezprostřednímu okolí a její severní orientaci. V nejsevernější části, kde vila hraničí s pozemkem, je vhodný prostor pro park v anglickém stylu.

Psychologické propojení vily a přírody je zvýrazněno použitím přírodního kamene na fasádě v kombinaci s velkolepými plochami oken.

Stavba vily je členitá a vychází z jednostranné orientace objektu na jihovýchod. Terén parcely, která byla určena k výstavbě navrhovaného objektu, je svažitý, kdy od vstupní cesty ze severozápadní strany se jeví jako jednopodlažní a z jihovýchodní strany jako dvoupodlažní budova.

Stavba je horizontální, což je v souladu s rázem okolní krajiny. Je členitá, přičemž obývací prostory obou bytových jednotek vystupují směrem do prostoru na jihovýchod – tím vzniká značné vykonzolování části objektu v jihozápadní části.