VILA ERIKA

VILA ERIKA

Klient:                                          Súkromná objednávka

Typ:                                              Rodinný dom

Rok:                                              Projekt: 2019/2020

                                                      Realizácia: 2020/2021

Lokalita:                                       Nová Baňa

Stupeň PD:                                 V realizácii

Autori:                                          Ing. arch. Michal Pasiar, PhD., ACREA s.r.o.

Základné údaje:                         Hrubá podlahová plocha: 702 m²

                                                      Plocha pozemku: 14 431 m²

Slovensko

Príroda je úžasná. Vila Erika je jej tichým svedkom. Nechce ju vyrušovať, chce byť jej detailom.

Vila je umiestnená na ideálnom mieste pod lesom, tak, aby mala dych berúci výhľad dolinou a na okrajovú časť urbánnej štruktúry Novej Bane. Umiestnenie vily rešpektuje funkčný vzťah k jej bezprostrednému okoliu a jej severnej orientácii. V najsevernejšej časti, kde vila hraničí s pozemkom, je vhodný priestor pre park anglického štýlu.

Psychologické prepojenie vily a prírody je zvýraznené použitím prírodného kameňa na fasáde, v kombinácii s veľkolepými plochami okien.

Hmota vily je členitá a vychádza z jednostrannej orientácie objektu na juhovýchod. Keďže terén parcely určenej na výstavbu navrhovaného objektu je svažitý, od vstupnej cesty zo severozápadnej strany sa javí ako jednopodlažný a z juhovýchodnej strany parcely ako dvojpodlažný.

Hmota je horizontálna, čo je v súlade s rázom okolitej krajiny. Je členitá, pričom obývacie priestory oboch bytových jednotiek vystupujú smerom do priestoru na juhovýchod – tým vzniká značné vykonzolovanie časti objektu v juhozápadnej časti.