BENEFITY SYSTÉMU NAVGARO

Cieľom NAVGARO nie je iba samotný 3D model, ale úplné, spoľahlivé, dostupné a ľahko šíriteľné informácie o vašej stavbe pre všetkých účastníkov stavebného procesu vo všetkých jeho fázach so zameraním na životný cyklus budovy.

 

MAJITEĽ

má dokonalú kontrolu nad budovou, znižuje prevádzkové náklady a zvyšuje transakčnú hodnotu budovy pri predaji

 

FACILITY MANAGER

optimalizuje každodenné správcovské aktivity, operatívne

PROPERTY MANAGER

dokáže pripravovať modely energetickej náročnosti, operatívne aktualizovať skutkový stav pri zmene nájomcov

 

BANKA, POISŤOVŇA

má úplný prehľad o stave a vyhotovení financovaného subjektu

 

ako navgaro
funguje?

3 DÔLEŽITÉ SÚČASTI V 1 RIEŠENÍ

MODEL BUDOVY

pripravíme verný digitálny model, ktorý pravidelne aktualizujeme

SOFTVÉR

dodáme vhodný pre prácu s modelom, alebo využijete vlastný

PODPORA

naučíme vás, ako denne benefitovať z práce s modelom

 

postup
realizácie

 
 
1.

ZBER DÁT
A TVORBA MODELU

Zber dát je uskutočňovaný metódami ako 3D laser scaning, fyzické zameranie skutkového stavu, 360-stupňová kamera a konfrontácia s existujúcou dokumentáciou, ak je k dispozícii. 100 % informácií o objekte nie je pre začatie využívania NAVGARO podmienkou.

 
2.

ODOVZDANIE MODELU
A INŠTALÁCIA SOFTVÉRU

Model a informácie z neho sú k dispozícii v cloude 24/7. Čítanie dát je zabezpečené prostredníctvom jednoduchých BIM prehliadačov, resp. user friendly softvérom. Fakt, že má vaša nehnuteľnosť digitálnu dvojičku, peniaze nešetrí, efektívnosť procesu je priamo úmerná spôsobu každodenného využívania informácií vo všetkých stupňoch riadenia.

 
 
3.

ŠKOLENIA
A PORADENSTVO

ACREA zabezpečí kompletné poradenstvo a školenia v oblasti BIM technológie a jej využitia pre vašu spoločnosť a takisto pomôže s implementáciou NAVGARO pre portfólio vašich nehnuteľností.

 
4.

AKTUALIZÁCIA
MODELU

Aby digitálna dvojička vašich nehnuteľností bola nápomocná efektívnosti procesov pri správe a údržbe vášho majetku, najdôležitejšie je, aby poskytovala neustále aktuálne informácie. NAVGARO je systém, ktorý prináša 24/7 aktuálnosť modelu.

 
 
 

FINANCOVANIE

Na úrovni vašich súčasných výdavkov na
aktualizáciu dokumentácie

Informačný model budovy (BIM) je revolučný spôsob komunikácie pri príprave, procese výstavby a správe budov. Práca s takto vytvoreným modelom znižuje chybovosť v projekčnej činnosti, zvyšuje efektivitu komunikácie, výrazne šetrí náklady a skracuje čas na odovzdanie diela. Ešte viac úspor prináša pri správe už existujúcej budovy, keďže benefity sa kumulujú rokmi životnosti. Znie to až neuveriteľne, ale skúsenosti z realizovaných projektov hovoria za seba.

cena pri ploche digitalizácie
od 50.000 m2 a zmluve na 5 rokov
Navgaro BASIC od  900 €/mesiac Navgaro PRO od 1 900 €/mesiac
vytvorenie 3D BIM modelu
poskytnutie modelu v prehliadači
poskytnutie modelu tretím stranám
technická podpora a školenia
cloudové úložisko a IT správa
aktualizácia modelu 1× mesačne 1× mesačne
Navgaro BASIC od 900 €*/mesiac
vytvorenie 3D BIM modelu
poskytnutie modelu v prehliadači
poskytnutie modelu tretím stranám
Navgaro PRO od 1 900 €*/mesiac
vytvorenie 3D BIM modelu
poskytnutie modelu v prehliadači
poskytnutie modelu tretím stranám
technická podpora a školenia
cloudové úložisko a IT správa
*cena pri ploche digitalizácie
od 50.000 m2 a zmluve na 5 rokov

Projekty