RD OSTROV

RD OSTROV

Klient:                                          Súkromná objednávka

Typ:                                              Rodinný dom

Rok:                                              Projekt: 2020

Lokalita:                                       Ostrov nad Ohří

Stupeň PD:                                  Architektonická štúdia

Autori:                                          Ing. arch. Michal Pasiar, PhD.

                                                      Ing. arch. Mihálik

Česká republika