VINOTÉKA PEREG

VINOTÉKA PEREG

Architektúra, dizajn, umenie a kumšt tvoria jeden harmonický celok. Zručnosti a vedomosti pretavené do výroby lahodného moku, ktorý sa znalcovi dostáva v krásnej dizajnovej fľaši s graficky príťažlivou vinetou a je ponúkaný v prostredí, ktoré je skôr umeleckou galériou ako predajňou – to je v súčasnosti prevládajúci trend.

Slovensko

Víno je spoločenský nápoj a malo by sa konzumovať, ale aj degustovať a nakupovať v reprezentatívnom prostredí. Ideálne za prítomnosti vyškoleného personálu. Pred temnými, chladnými a vlhkými pivnicami dávajú súčasní konzumenti prednosť dizajnovo príťažlivým, vyhriatym a nasvieteným vinotékam.