VINOTÉKA PEREG

VINOTÉKA PEREG

Architektura, design a umění tvoří jeden harmonický celek. Dovednosti a znalosti přetavené do výroby lahodného moku, který se ke znalci dostává v krásné designové láhvi s graficky přitažlivou vinětou a je nabízen v prostředí, které je spíše uměleckou galerií než prodejnou – to je v současnosti převládající trend.

Slovensko

Víno je společenský nápoj a mělo by se konzumovat, ale i degustovat a nakupovat v reprezentativním prostředí. Ideálně za přítomnosti proškoleného personálu. Před temnými, chladnými a vlhkými sklepy dávají současní konzumenti přednost designově přitažlivým, vyhřátým a nasvíceným vinotékám.