VILA V ČR

VILA V ČR

Klient:                                       Soukromý investor

Typ:                                           Vila

Rok:                                           Projekt: 2017 – 2021

Lokalita:                                    Zlín, ČR

Stupeň PD:                               PSP, PRS, AD a BIM management

Autoři:                                       Ing. Radovan Valenta, CUBE DESIGN s.r.o.

Základní údaje:                       Plocha pozemku: 2 182,10 m²

                                                   Zastavěná plocha: 38 753 m²

Česká republika

Cílem řešení je vybudovat tvarově zajímavý objekt – vilu, která doplňuje prostorové uspořádání přírodního lesoparku. V areálu lesoparku se nachází také doplňková architektura (altány, lavičky apod.)

Terén kolem vily je svažitý. Svah je upraven do teras, ve kterých je umístěn vinný sklep, a v lesoparku jsou navrženy menší objekty určené k relaxaci. Vila je navržena jako samostatný objekt v severozápadní části pozemku a je zároveň nejvyšší částí pozemku.

Stavba vily je proto z morfologického hlediska dominantou v rámci pozemku. Hmotově-prostorová kompozice vychází z myšlenky moderního, funkčního a minimalistického konceptu, který vhodně dotváří přírodní prostor pozemku. Zároveň svými čistými tvary a formou vymezuje samu sebe.

Vila je kompozičně vsazena do svažitého terénu. Výtvarným akcentem celé kompozice je vykonzolování části hmoty nad přírodní potok.

Fasáda vily je řešena především přírodními materiály jako přírodní kámen – bledý travertin a mramor v kombinaci s hrubým kamenným obkladem. Zasklení fasády je bezrámové.