VIVA Lipno

VIVA Lipno

Klient:                                       Soukromá objednávka

Typ:                                           Bytový komplex

Rok:                                           Projekt: 2019/2020

Lokalita:                                   Lipno nad Vltavou, ČR

Stupeň PD:                              Architektonická studie

Autoři:                                      Ing. arch. Michal Pasiar

                                                   Ing. Andrea Jaurová, HIP. ACREA s.r.o.

Základní údaje:                       Plocha pozemku: 45 813 m²

                                                   Hrubá podlahová plocha: 59 600 m²

Česká republika

Architektura objektů vychází z filozofie doplnění lesního porostu hmotou, zachování minimální environmentální stopy, symbiózy hmotově-prostorové skladby a přírodního prostředí.

Úlohou bylo najít dva typové objekty na bydlení, a to rodinné a bytové domy. Samostatnou úlohou byl návrh hlavního objektu – klubového charakteru, který slouží na občerstvení a setkávání s návštěvníky.

Skladba hmoty objektů respektuje prostorovou regulaci územního plánu. Objekty rodinných domů mají dvě nadzemní podlaží a podkroví, objekty bytového domu mají jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží s podkrovím. Objekt klubu má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží.

Fasády všech objektů jsou směrem k vodní nádrži prosklené, aby se tak udržel intimní vztah architektury a vodní plochy Lipna. Materiály jsou zvolené tak, aby vyvolávaly dojem dřevěné architektury v interiéru i exteriéru. Z toho vyplývá i barevnost návrhu.

Výhled na vodní hladinu a kontakt s jezerem je důležitou determinantou návrhu, a tedy každý objekt má zaručen kvalitní výhled na vodní plochu. Fasády všech objektů jsou orientované směrem k jezeru, přičemž „zadní“ fasády působí introvertně.

Návrh klade důraz na přírodní, resp. přirozenou kompozici objektů, která se opírá o vertikalitu, aby tak podpořila vertikalitu lesního porostu. Kromě pocitu nekonfliktnosti tak zaručuje minimální zastavěnou plochu, a teda co nejmenší nutnost kácení stromů. Doslova tak zdůrazňujeme kontakt domů se stromy.