Rodinný dům na Kolibě

Rodinný dům na Kolibě

Plocha pozemku:                        600,052 m²
Zastavěná plocha:                      215,30 m²
Obestavěný prostor:                  2182,94 m³
Projekt:                                        2016 – 2018
Začátek výstavby:                      Podzim 2018
Dokončení stavby:                     Jaro 2020

 

Slovensko

Dům pro náročného klienta, jehož hmotově-prostorová skladba je zaměřena hlavně na morfologické vlastnosti parcely, nicméně ve snaze o dosažení propojenosti exteriéru a interiéru, se jednalo o úkol, jehož stěžejním požadavkem byl nádherný výhled na Bratislavu.

Paradoxně, průčelí ulic je spíše pojato introvertně, ale do dvora se stavba v půdorysném tvaru písmene V otevírá a poskytuje tak zmiňované propojení se zahradou.

Dům je třípodlažní, přičemž má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Svým obyvatelům nabízí kromě utilitárních funkcí pro bydlení i relax ve formě vnitřního bazénu a sauny.

Zajímavostí je vinárna, která je zakomponována do svahu, taktéž s nádherným výhledem.