Rodinný dom na Kolibe

Rodinný dom na Kolibe

Plocha pozemku:                        600,052 m²
Zastavaná plocha:                      215,30 m²
Obstavaný priestor:                   2182,94 m³
Projekt:                                        2016 – 2018
Začiatok výstavby:                     Jeseň 2018
Dokončenie stavby:                   Jar 2020

 

Slovensko

Dom pre náročného klienta, ktorého hmotovo-priestorová skladba reflektuje hlavne na morfologické danosti parcely, no v snahe o dosiahnutie prepojenosti exteriéru a interiéru išlo o úlohu, ktorej determinujúcou požiadavkou bol nádherný výhľad na Bratislavu.

Paradoxne, uličné priečelie je skôr introvertne poňaté, no do dvora sa hmota v pôdorysnom tvare písmena V otvára a poskytuje tak spomínané prepojenie so záhradou.

Dom je trojpodlažný, pričom má dve nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. Svojim obyvateľom ponúka okrem utilitárnych funkcií pre bývanie aj relax vo forme vnútorného bazénu a sauny.

Zaujímavou je vináreň zakomponovaná do svahu, taktiež s nádherným výhľadom.