VILA V ČR

VILA V ČR

Klient:                                       Súkromný investor

Typ:                                           Vila

Rok:                                           Projekt: 2017 – 2021

Lokalita:                                    Zlín, ČR

Stupeň PD:                               PSP, PRS, AD a BIM manažment

Autori:                                       Ing. Radovan Valenta, CUBE DESIGN s.r.o.

Základné údaje:                       Plocha pozemku: 2 182,10 m²

                                                   Zastavaná plocha: 38 753 m²

Česká republika

Cieľom riešenia je vybudovať tvarovo zaujímavý objekt – vilu, ktorá doplňuje priestorové usporiadanie prírodného lesoparku. V areáli lesoparku sa nachádza aj doplnková architektúra (altánky, lavičky a pod.).

Terén okolo vily je svažitý. Svah je upravený do terás, v ktorých je umiestnená vínna pivnica a v lesoparku sú navrhnuté menšie objekty určené na relax. Vila je navrhnutá ako samostatný objekt v severozápadnej časti pozemku a je zároveň najvyššou časťou pozemku.

Hmota vily je preto z morfologického pohľadu dominantou v rámci pozemku. Hmotovo-priestorová kompozícia vychádza z myšlienky moderného, funkčného a minimalistického konceptu, ktorý vhodne dotvára prírodný priestor pozemku. Zároveň svojimi čistými tvarmi a formou vymedzuje samu seba.

Vila je kompozične vsadená do svahovitého terénu. Výtvarným akcentom celej kompozície je vykonzolovanie časti hmoty nad prírodný potok.

Fasáda vily je riešená predovšetkým prírodnými materiálmi, ako prírodný kameň – bledý travertín a mramor v kombinácii s hrubým kamenným obkladom. Zasklenie fasády je bezrámové.