SPORTOVNÍ HALA SLÁVIA

SPORTOVNÍ HALA SLÁVIA

Acrea ateliér se zúčastnil soutěže o návrh nové sportovní haly Slávia v Trnavě.

Poptávající požadoval komplexní návrh areálu s objektem – víceúčelovou halu na házenou, basketbal, futsal, volejbal, florbal. Jednu univerzální tréninkovou plochu, univerzální tělocvičnu pro bojové sporty a gymnastiku, posilovny, rozcvičovny, administrativní prostory a jiné zázemí. Hlavní hala musí být využitelná nejen pro účely sportu, ale i na koncerty a různé kulturně-společenské akce.

Porota náš návrh ocenila za vhodné urbanistické, dopravní a dispoziční řešení.

Slovensko

Návrh vnesl do prostředí kvalitní a funkční veřejný prostor, a to moderní architektonickou formou – s cílem zvýšení atraktivity města, zájmu o sportovní, kulturní a společenské dění ve městě.

Za hlavní benefity návrhu z hlediska architektonického řešení považujeme:

Komunikace haly s okolím: Formou aktivní fasády je možné předávat množství informací pro okolí (např. osvětlení lamel na jižní a západní fasádě v barvách domácího klubu či společenské akce nebo formou videomapingu). Je to způsob, jak oslovit kolemjdoucí na frekventované trase a předat jim vizuální informaci. Taková fasáda se stává aktivním komunikačním prostředkem.

Kapacitní ukazatele: Multifunkční hala pro 2104 diváků, 2 tělocvičny s kapacitou pro 237 diváků, 217 parkovacích míst, komerční provoz – obchody, restaurace.

Propojení exteriéru s interiérem: Orientace prostoru restaurace s cílem atraktivního výhledu na lezeckou stěnu, propojení vnější plošiny se vstupem a obchody, a propojení vstupní haly s venkovní terasou. Vstupní hala a foyer jsou tvořeny zvýšeným prostorem se schodištěm, vizuálně pokračujícím do exteriéru. Před vstupem se nachází krytý veřejný prostor, chránící před špatným počasím. Do fasády je zakomponována struktura umělé lezecké stěny, která je propojena s veřejným prostranstvím před halou, rovněž i s výhledem z restaurace.

Využití střešní roviny:

Venkovní tréninková dráha (včetně schodiště) je vytvořena po obvodu střechy haly (s celkovou délkou jednoho okruhu 200m) a v dobrém počasí je to příjemné místo pro rozcvičku, či trénink na vzduchu.

Vyhlídková promenáda veřejně přístupný prostor s venkovním sezením a panoramatickým výhledem na siluetu střešní krajiny – historického centra). Je to ideální možnost prohlédnout si z jedinečné perspektivy dominanty města jako je městská věž, katedrála sv. J. Křtitele, Bazilika sv. Mikuláše, městské opevnění, ostatní kostely a věže.

Kromě hlavní haly je navrhována i kompozice střechy s extenzivní výsadbou – který kromě estetické stránky snižuje tepelné sálání střechy do okolí (přehřívání města). Odpařováním zadržené dešťové vody snižuje množství dešťové vody ústící do kanalizace, snižuje prašnost a přispívá k produkci kyslíku.

Orientace oken a střešních světlíků na sever

– pro minimalizaci světelných map na hrací ploše a eliminaci dopadu oslňujících paprsků je navrženo rozptýlené světlo.

Respektování okolí

– v návrhu nejsou orientovány okna ze sportovišť směrem k penzionu, aby byl minimalizován světelný a akustický smog.