Revitalizácia areálu železničného depa v Nových Zámkoch

Revitalizácia areálu železničného depa v Nových Zámkoch

Klient:                                        ŽSSK

Typ:                                            Železničné depo

Rok:                                            Projekt: 2019/2020

Lokalita:                                     Nové Zámky

Stupeň:                                      BIM Digitalizácia skutkového stavu

Zodpovední projektanti:          Ing. arch. Michal Pasiar

                                                    Ing. Andrea Jaurová

Základné údaje:                        Počet budov: 15

                                                     Zastavaná plocha: 14 239,91 m²

                                                     Podlahová plocha: 11 085,93 m²

                                                     Plocha riešeného územia: 114 096,45 m²

Slovensko