Železničné DEPO

Železničné DEPO

Klient:                                        ŽSSK

Typ:                                            Železničné depo

Rok:                                           Projekt: 2019/2020

Lokalita:                                     Nové Zámky

Stupeň:                                      BIM Digitalizácia skutkového stavu

Zodpovední projektanti:          Ing. arch. Michal Pasiar

                                                     Ing. Andrea Jaurová

Projektanti:                                 Ing. arch. Matej Honíšek

                                                     Ing. arch. Dušan Gerbiš

                                                     Ing. Michal Dzugas

                                                     Ing. Jaroslav Herceg

                                                     Bc. Martin Brigant

Základné údaje:                          Počet budov: 15

                                                       Zastavaná plocha: 14 239,91 m²

                                                       Podlahová plocha: 11 085,93 m²

                                                      Plocha riešeného územia: 114 096,45 m²

Slovensko

Účelom spracovania skutkového stavu nehnuteľného majetku ŽSSK v Rušňovom depe Nové Zámky bolo vytvorenie digitálneho modelu technológiou BIM, jeho následná správa, aktualizácia a údržba.

Digitalizácia a pasportizácia existujúcich budov a areálov do formátu BIM (building information modelling) bola vykonaná s cieľom šetrenia nákladov pri správe majetku. Aktualizácia a správa BIM modelu počas celého životného cyklu budov je najlepšia cesta.

BIM model – digitálna informačná databáza slúži ako efektívny podklad pre správu budov. Zber dát z existujúcich budov sa deje pomocou progresívnych technológií – napr. 3D scanner alebo dron. BIM je virtuálnou reprezentáciou skutočnej budovy a všetkých jej súčastí, pričom všetky prvky modelu nesú ich kompletné informácie.

Facility manažment vykonávaný na základe BIM je tak výrazne efektívnejší. Úspora nákladov pri správe, údržbe a energiách predstavuje až 5 % ročne.