Železniční DEPO

Železniční DEPO

Klient:                                        ŽSSK

Typ:                                            Železniční depo

Rok:                                           Projekt: 2019/2020

Lokalita:                                     Nové Zámky

Stupeň:                                      BIM Digitalizace skutkového stavu

Zodpovědní projektanti:        Ing. arch. Michal Pasiar

                                                     Ing. Andrea Jaurová

Projektanti:                               Ing. arch. Matej Honíšek

                                                     Ing. arch. Dušan Gerbiš

                                                     Ing. Michal Dzugas

                                                     Ing. Jaroslav Herceg

                                                     Bc. Martin Brigant

Základní údaje:                         Počet budov: 15

                                                      Zastavěná plocha: 14 239,91 m²

                                                      Podlahová plocha: 11 085,93 m²

                                                      Plocha řešeného území: 114 096,45 m²

Slovensko

Účelem zpracování skutkového stavu nemovitého majetku ZSSK v lokomotivním depu Nové Zámky bylo vytvoření digitálního modelu technologií BIM, jeho následná správa, aktualizace a údržba majetku.

Digitalizace a pasportizace stávajících budov a areálů do formátu BIM (building information modelling) byla provedena s cílem šetření nákladů při správě majetku. Nejlepší variantou je aktualizace a správa BIM modelu během celého životního cyklu budov.

BIM model – digitální informační databáze slouží jako efektivní podklad pro správu budov. Sběr dat ze stávajících budov se děje pomocí progresivních technologií – např. 3D skener nebo dron. BIM je virtuální reprezentací skutečné budovy a všech jejích součástí, přičemž všechny prvky modelu nesou jejich kompletní informace.

Facility management prováděn na základě BIM je tak výrazně efektivnější. Úspora nákladů při správě, údržbě a energiích představuje až 5 % ročně.