Revitalizace areálu železničního depa v Nových Zámcích

Revitalizace areálu železničního depa v Nových Zámcích

Klient:                                        ŽSSK

Typ:                                            Železniční depo

Rok:                                            Projekt: 2019/2020

Lokalita:                                     Nové Zámky

Stupeň:                                      BIM Digitalizace skutkového stavu

Zodpovědní projektanti:          Ing. arch. Michal Pasiar

                                                    Ing. Andrea Jaurová

Základní údaje:                        Počet budov: 15

                                                     Zastavěná plocha: 14 239,91 m²

                                                     Podlahová plocha: 11 085,93 m²

                                                     Plocha řešeného území: 114 096,45 m²

Slovensko