Bytový dom N!DO

Bytový dom N!DO

Klient:                                        IURIS INVEST, s.r.o.

Typ:                                            Bytový dom

Rok:                                           2017

Lokácia:                                    Bratislava

Stupeň PD:                               DSP, PRS

BIM koordinátor:                     ACREA s.r.o.

Autor:                                        GRIDO ARCHITEKTI, s.r.o.

                                                   Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski

Základné údaje:                       Podlahová plocha: 16 000 m²

Slovensko

Bytový dom N!DO, ktorý pomaly vyrastá v bratislavskej časti Nové Mesto (Kuchajda), sa dostal do ateliéru Acrea ako architektonická štúdia českého ateliéru GRIDO, architektúra a dizajn. Po oslovení investorom na vypracovanie realizačného projektu v BIM, tento bratislavský ateliér vypracoval projekt ako prvý na Slovensku kompletne v technológii, ktorá dokáže predchádzať chybám a kolíziám už v projekte, nie až v realizácii.

Pri výkaze výmer vypracovanom v BIM má investor dokonalý prehľad o projekte, vie si priebežne kontrolovať procesy, ale hlavne má prehľad o finančných nákladoch na stavbu.

Aj preto sa investor rozhodol preniesť BIM na stavbu, kde bude pomáhať technickému dozoru stavby pri každodennej kontrole výstavby.

Objekt bude slúžiť ako bytový dom s podzemnými parkovacími plochami. Na streche garáží budú umiestnené dve relatívne štíhle veže A a C a jeden objekt B – pozdĺžneho tvaru, ktoré si nebudú vzájomne cloniť pri orientácii na sever. Hmotová kompozícia návrhu je rozdelená na tri objekty tak, aby vymedzili vo svojom strede prirodzené „átrium“ – dvor, zároveň vzniknú dve bočné plochy zelene prepojené komunikáciou.

V ponuke bude 115 bytov, 149 vnútorných parkovacích státí a 15 parkovacích státí vonku. Súčasťou každého bytu budú balkóny a/alebo terasy s estetickým a rovnako praktickým tienením, ktoré bude možné dotvoriť príjemným posedením a bohatou zeleňou.