SPORTMED

SPORTMED

Vjezd na parcelu je navržen z ulice Dlhé Diely III. Vstup do objektu je na úrovni 1. p. p. – 3,90 m, kde se nachází také vjezd do hromadné garáže s 13 parkovacími místy. Na parcele před objektem se nachází záchytné parkoviště pro 8 aut. Přes vstupní zádvoří je přístupná chodba, na kterou navazují prostory vertikálních komunikací – schodiště a nákladní výtah, dále technická místnost a hromadná garáž. Na 2. n. p. se nachází zdravotnické zařízení SPORTMED. Z centrální chodby je přístupná recepce s čekárnou a jednotlivé ambulance. V jihozápadní části podlaží se nachází funkční diagnostika a tělocvična. V severojižní části objektu se nachází zázemí pro lékaře, sestry a kancelář primáře. Na čekárnu navazují sociální prostory pro klienty včetně sociálního zařízení pro osoby se zhoršenou schopností pohybu. Na 2. n. p. se nacházejí čtyři bytové jednotky – tři kategorie 2kk a jeden kategorie 4kk. Právě byt č. 201 (4kk) je s rozlohou 266 m2 přístupný z terasy. Všechny byty jsou řešeny s terasou, resp. s balkonem. Na 3. n. p. se nacházejí dva byty v kategorii 3kk s terasami orientovanými na jihozápad a jihovýchod. Hmotově-výtvarné řešení objektu vychází ze snahy o vyváženou formu vnesenou do morfologicky složitého prostředí s důrazem na požadavku investora a místních směrnic.

Slovensko