LODĚNICE OSTRAVA

LODĚNICE OSTRAVA

Projekt popisuje možnosti využití území města Ostravy a splavnění řeky Ostravice. Nabízí v několika cyklech nové služby a příležitosti pro region Moravskoslezského kraje – od rozvoje volnočasových aktivit v prostředí relaxačního a sportovně-zábavního areálu, dále vytvoření nových pracovních příležitostí a v konečné fázi i příležitost pro rozvoj obchodu a průmyslu. Projekt realizace výstavby nové relaxační zóny se zázemím v podobě instalace lodních plavidel na řece Ostravice v třistatisícovém centru regionu – městě Ostravy – vychází ze záměru splavnění DOL (Dunaj – Odra – Labe) a klade si za cíl upozornit na vhodnost a možnosti, které by další rozvoj a případně přinesly realizaci historického konceptu splavnění. Tento pilotní projekt volnočasových a sportovních aktivit se zázemím v podobě lodních plavidel by se měl stát ikonou regionu a přirozeným místem pro setkávání, odpočinek, sportovní vyžití a relaxaci v Moravskoslezském kraji. Zároveň je příležitostí k prezentaci služeb a celkový rozvoj regionu, který by přineslo pokračování v projektu DOL.

Česká republika