AQUAPARK.BANKA

AQUAPARK.BANKA

Při pohledu na bohatou historii Piešťan a okolí je velmi obtížné v krátkosti definovat dějinné determinanty, které ovlivnily atmosféru prostoru, do kterého se relaxačně-hotelový resort investor rozhodl umístit. Vzhledem k přírodním podmínkám, jako jsou morfologie území, nádherný výhled na okolí či přítomnost léčivých lázní, nás oslovila skutečnost, že právě v blízkosti tohoto místa se v roce 1801 ubytoval L. van Beethoven, což by nebylo samo o sobě až tak důležité, kdyby právě zde nesložil světoznámou Sonátu měsíčního svitu. Právě tudy docházel z Bakchus vily, kde byl ubytován na lázeňský ostrov, možná i toto prostředí bylo jedním z inspirujících faktorů ke vzniku tohoto překrásného díla. Tato skutečnost nás vede k myšlence zachovat a povznést Beethovenovu alej a zakomponovat ji jako odpočinkovou promenádu kolem nových relaxačních lázní, jejichž pojmenování si od mistra propůjčuje – proto název: Měsíční lázně, nebo Moonlight SPA resort.

Slovensko