SPORTMED

SPORTMED

Vjazd na parcelu je navrhnutý z ulice Dlhé Diely III. Vstup do objektu je na úrovni 1. p. p. – 3,90 m, kde sa nachádza aj vjazd do hromadnej garáže s 13 parkovacími státiami. Na parcele pred objektom sa nachádza záchytné parkovisko pre 8 áut. Cez vstupné zádverie je prístupná chodba, na ktorú nadväzujú priestory vertikálnych komunikácií – schodisko a nákladný výťah, ďalej technická miestnosť a hromadná garáž. Na 2. n. p. sa nachádza zdravotnícke zariadenie SPORTMED. Z centrálnej chodby je prístupná recepcia s čakárňou a jednotlivé ambulancie. V juhozápadnej časti podlažia sa nachádza funkčná diagnostika a telocvičňa. V severojužnej časti objektu sa nachádza zázemie pre lekárov, sestry a kancelária primára. Na čakáreň nadväzujú sociálne priestory pre klientov vrátane sociálneho zariadenia pre osoby so sťaženou schopnosťou pohybu. Na 2. n. p. sa nachádzajú štyri bytové jednotky – tri kategórie 2kk a jeden kategórie 4kk. Práve byt č. 201 (4kk) má k dispozícii dvor s rozlohou 266 m2, prístupný z terasy. Všetky byty sú riešené s terasou, resp. s balkónom. Na 3. n. p. sa nachádzajú dva byty v kategórii 3kk s terasami orientovanými na juhozápad a juhovýchod. Hmotovo-výtvarné riešenie objektu vychádza zo snahy o vyváženú formu vnesenú do morfologicky zložitého prostredia s dôrazom na požiadavky investora a miestnych regulatívov.

Slovensko