SPA suites

SPA suites

Návrh riešenia prevádzky SPA suites je riešený formou jednopodlažnej vstavby na úrovni existujúcej terasy átria. Vstavba nie je riešená na celej ploche átria vzhľadom k zachovaniu presvetlenia existujúcich miestností na úrovni 3. n. p. orientovaných do átria. Dispozícia novej prevádzky SPA suites je rozvrhnutá po dvoch suites do troch celkov každý s vlastným vstupom z existujúcej haly existujúcej prevádzky SPA hotela.

Česká republika

Časť priestorov novej prevádzky zasahuje aj do pôvodného priestoru vyšetrovne v existujúcej časti hotela. Návrh rieši aj úpravu priľahlých plôch a miestností. Upravené sú ordinácie, ku ktorým je v návrhu vytvorený priestor pre zdravotnú sestru a upravený priestor čakárne Miestnosť sestry je presvetlená sekundárne cez presklenú priečku ordinácie, t. j. nepočíta sa tu s trvalým pracovným miestom pre celú pracovnú dobu. Plochy pri vstupoch do suites budú dizajnovo upravené s dôrazom na zachovanie funkčnosti existujúcej haly SPA. Jednopodlažnou vstavbou je vytvorená nová plocha terasy átria na úrovni 4. n. p. prístupná dverami z priestoru existujúcej telocvične nad recepciou SPA.

Uvedená plocha bude upravená zazelenením a využívaná bude len sporadicky na obsluhu technických zariadení a údržbou, t. j. bude obdobného charakteru ako existujúca plocha átria, ibaže o podlažie vyššie. Presvetlenie miestností SPA suites je plánované strešnými svetlíkmi a svetlovodmi. Dispozícia novej prevádzky SPA suites vychádza z požiadaviek investora a nadväzuje na súčasné priestory SPA hotela.