Spa suites

Spa suites

Návrh řešení provozu SPA apartmánů je řešen formou jednopodlažní vestavby na úrovni stávající terasy atria. Vestavba není řešena na celé ploše atria vzhledem k zachování prosvětlení stávajících místností na úrovni 3. n. p. orientovaných do atria. Dispozice nového provozu SPA apartmánů je rozvržena po dvou apartmánech do tří celků, každý s vlastním vstupem z existující haly do provozu SPA hotelu.

Česká republika

Část prostorů nového provozu zasahuje i do původního prostoru vyšetřovny v části hotelu. Návrh řeší i úpravu přilehlých ploch a místností. Upravené jsou ordinace, ke kterým je v návrhu vytvořen prostor pro zdravotní sestru a upravený prostor čekárny. Místnost sestry je prosvětlená sekundární přes prosklenou příčku ordinace, tzn., nepočítá se zde s trvalým pracovním místem pro celou pracovní dobu. Plochy při vstupech do apartmánů budou designově upravené s důrazem na zachování funkčnosti stávající haly SPA. Jednopodlažní vestavbou je vytvořena nová plocha terasy atria na úrovni 4. n. p. přístupná dveřmi z prostoru stávající tělocvičny nad recepcí SPA.

Daná plocha bude upravena zazelenáním a využívána bude jen sporadicky k obsluze technických zařízení a údržbou, tzn., bude obdobného charakteru jako stávající plocha atria, jen o podlaží výše. Prosvětlení SPA apartmánů je plánováno střešními světlíky a světlovody. Dispozice nového provozu SPA apartmánů vychází z požadavků investora a navazuje na současné prostory SPA hotelu.