SENIOR CENTRUM

SENIOR CENTRUM

Centrum seniorov Kováčová sa nachádza v bezprostrednom centre mesta. V tesnej nadväznosti na už existujúci rehabilitačný komplex. Svojou polohou dopĺňa zdravotno-sociálnu vybavenosť mesta. Hmotové stvárnenie komplexu reaguje na jeho samotné funkčné zameranie.

Slovensko