SENIOR CENTRUM

SENIOR CENTRUM

Centrum seniorů Kováčová se nachází v bezprostředním centru města. V těsné návaznosti na již existující rehabilitační komplex. Svou polohou doplňuje zdravotně-sociální vybavenost města. Hmotové ztvárnění komplexu reaguje na jeho samostatné funkční zaměření.

Slovensko