ROZÁLKA

ROZÁLKA

Územie novovzniknutého obytného súboru bude napojené kolmo na existujúcu komunikáciu, ktorá je spojnicou medzi ulicami Kutuzovova a Cajlanská. Súbor je súčasťou v tejto dobe sa formujúcej malopodlažnej zástavby danej štvrte. Ponúka alternatívu bývania v individuálnych rodinných domoch. Obslužná navrhovaná komunikácie bude slepá, ukončená otočným profilom. Bude charakterizovaná ako umiernená, t. j. pre malé rýchlosti osobných áut. Parkovanie pre obyvateľov obytného súboru bude riešené individuálne na súkromných pozemkoch. Pozemok bude rozparcelovaný na šesť-sedem samostatných parciel takmer symetricky pôdorysne uložených vzhľadom na novú slepú umiernenú komunikáciu.

Slovensko