Rozálka

Rozálka

Území nové vzniklého obytného souboru bude napojené kolmo na stávající komunikaci, která je spojnicí mezi ulicemi Kutuzovova a Cajlanská. Stavba je součástí v této době se formující malopodlažní zástavby dané čtvrti. Nabízí alternativu bydlení v individuálních rodinných domech. Obslužná navrhovaná cesta bude slepá, ukončena točnou. Bude charakterizována jako umírněná, tzn., pro malé rychlosti osobních aut. Parkování pro obyvatele obytného objektu bude řešeno individuálně na soukromých pozemcích. Pozemek bude rozparcelován na šest-sedm samostatných parcel téměř symetricky půdorysně uložených s ohledem na novou slepou cestu.

Slovensko