Cykloklub

Cykloklub

Koncepce řešení spočívá v reorganizaci řešeného území na základě možného využití stávajících ploch a staveb na současné potřeby klubu a vytvoření nových funkčních celků na zatraktivnění areálu pro sportovní veřejnost s důrazem na cykloturistiku.

Je navrženo přesunutí části použitelných prefabrikovaných garáží ze severovýchodního a severozápadního křídla na vnější stranu dvoupodlažního objektu s ubytováním tak, aby byly přesunuty garáže/sklady přístupné zpevněnými plochami před tímto objektem. Přestavbou stávajících zpevněných ploch ve vnitřním dvoře před stavbou s ubytováním se vytvoří parkovací místa pro potřeby členy klubu. Přestavba ubytovacích kapacit na 2. n. p. a přestavba skladů na 1. n. p. je plánována v druhé etapě projektu.

Slovensko

Stavba zahradního domu je určená k odstranění. Stavba s klubovnou bude přestavěna na restauraci s vnitřní plochou, terasou na 2.np a kuchyní na 1.np kde je navrženo i ostatní zázemí a sklady pro restauraci. Část skladů na 1.np bude nadále určena pro potřeby klubu a přístupná z parkoviště klubu. Vjezd a parkoviště pro restauraci je navrženo na jihozápadní straně areálu mezi objektem s restaurací a hranicí areálu.