RODINNÝ DOM .01

RODINNÝ DOM .01

Hmotové stvárnenie domu reaguje na prísne svetlotechnické požiadavky investora. Celkový návrh v sebe zahŕňa silnú individualitu klienta, pod ktorého taktovkou sa zrodil tento návrh, čo sa odrazilo do finálneho stvárnenia hmoty.

Slovensko