RODINNÝ DŮM.01

RODINNÝ DŮM.01

Hmotové ztvárnění domu reaguje na přísné světlo-technické požadavky investora. Celkový návrh v sobě zahrnuje silnou individualitu klienta, pod jehož taktovkou se zrodil tento návrh, což se odrazilo do finálního ztvárnění stavby.

Slovensko