POLYFUNKČNÝ OBJEKT

POLYFUNKČNÝ OBJEKT

Ide presnejšie o 4-podlažnú nadstavbu postavenú na samonosnej oceľovej konštrukcii. Na prízemí sa nachádza pôvodná funkcia, a to relaxačný priestor kolkárne, o poschodie vyššie sú rozľahlé priestory jazykovej školy a na najvyšších dvoch podlažiach sa nachádzajú apartmány s terasou. Všetky tieto nadstavované priestory sú navzájom prepojené samostatnou novonavrhovanou vertikálnou komunikáciou.

Slovensko