Podpora kreatívnych procesov v spoločnosti Acrea s.r.o. 

Podpora kreatívnych procesov v spoločnosti Acrea s.r.o. 

V súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasujeme „Výzvu na predloženie cenovej ponuky“ na zákazku s nízkou hodnotou. Názov zákazky: Podpora kreatívnych procesov v spoločnosti Acrea s.r.o. Lehota na predloženie ponúk: 21.12.2018 do 12:00 hod. na emailové adresy: tothova@octigon.sk a takacova@octigon.sk […]

V súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasujeme „Výzvu na predloženie cenovej ponuky“ na zákazku s nízkou hodnotou.

Názov zákazky: Podpora kreatívnych procesov v spoločnosti Acrea s.r.o.

Lehota na predloženie ponúk: 21.12.2018 do 12:00 hod. na emailové adresy: tothova@octigon.sk a takacova@octigon.sk

Výzva na predloženie cenovej ponuky Acrea

Príloha č. 1 LC1 cenová ponuka výpočtová technika

Príloha č. 1 LC2 cenová ponuka projektovací softvér

Príloha č. 2 LC1 technická špecifikácia

Priloha č. 2 LC2 technická špecifikácia

Záznam z prieskumu trhu:

Záznam z prieskumu trhu Acrea