REŠTAURÁCIA BULHAR

REŠTAURÁCIA BULHAR

Klient:                                       Súkromná objednávka

Typ:                                           Rekonštrukcia – Interiér

Rok:                                           2018

Lokalita:                                    Bratislava

Stupeň PD:                               Architektonická štúdia

Autori:                                       Ing. arch. Michal Pasiar

                                                   Ing. arch. Dušan Gerbiš

Základné údaje:                       Hrubá podlahová plocha: 352 m²

Slovensko

Reštaurácia Bulhar je navrhovaná do existujúcej stavby v starom meste. Tento objekt je vyhlásený za kultúrnu pamiatku mesta Bratislava a územie, v ktorom sa nachádza, spadá pod UNESCO. Stavba je viacpodlažná, obsahuje 3 nadzemné a 2 podzemné podlažia.

Objekt je situovaný v tesnej blízkosti Michalskej brány, medzi ulicami Michalská a Zámočnícka. Objekty v okolí majú rovnaký charakter s rovnakou hodnotou a významom pre mesto.

Objekt je v súčasnosti čiastočne využívaný prevádzkou Zbrojnoš. Ostatné priestory sú v chátrajúcom stave, no svojím potenciálom ponúkajú možnosť vytvorenia novej prevádzky s plným využitím.

Hlavnou prioritou návrhu je rekonštrukcia interiéru. Interiér reštaurácie je členený na viacero častí. Hlavný vstup je situovaný z ulice Zámočnícka. Pri vstupe je centrálna chodba, do ktorej sa vchádza cez novo vytvorené zádverie. V centre dispozičného riešenia 1PP je situovaný bar.

Sedenie pre hostí bolo usporiadané tak, aby bolo možné obísť bar vôkol celej dispozície. V strede dispozície je vytvorená galéria s cieľom prepojenia podlaží, no zároveň vytvorenia príjemného posedenia pre zákazníkov. V tomto podlaží je bar situovaný v pravej časti dispozície s príručným skladom. Vytvorením galérie so sedením dosiahneme naďalej možnosť kruhového pohybu v rámci celej prevádzky.

 

Poslednými miestnosťami podlažia sú: koncertná sála s príručným skladom, toalety, zázemie pre zamestnancov v blízkosti toaliet. Celkový návrh má pôsobiť dojmom prívetivého prostredia pre príjemné posedenie.