RESTAURACE BULHAR

RESTAURACE BULHAR

Klient:                                       Soukromá objednávka

Typ:                                           Rekonstrukce – Interiér

Rok:                                           2018

Lokalita:                                    Bratislava

Stupeň PD:                               Architektonická studie

Autoři:                                       Ing. arch. Michal Pasiar

                                                    Ing. arch. Dušan Gerbiš

Základní údaje:                       Hrubá podlahová plocha: 352 m²

Slovensko

Restaurace Bulhar je navrhovaná do stávající stavby ve starém městě. Tento objekt je prohlášen za kulturní památku města Bratislava a území, ve kterém se nachází, spadá pod UNESCO. Stavba je vícepodlažní, obsahuje 3 nadzemní a 2 podzemní podlaží.

Objekt je situován v těsné blízkosti Michalské brány, mezi ulicemi Michalská a Zámečnická. Objekty v okolí mají stejný charakter se stejnou hodnotou a významem pro město.

Objekt je v současnosti částečně využíván firmou Zbrojnoš. Ostatní prostory jsou v chátrajícím stavu, ale svým potenciálem nabízejí možnost vytvoření nového provozu s plným využitím.

Hlavní prioritou návrhu je rekonstrukce interiéru. Interiér restaurace je členěn na několik částí. Hlavní vstup je situován z ulice Zámečnická. U vstupu je hlavní chodba, do které se vchází přes nově vytvořené zádveří. V centru dispozičního řešení 1. p. p. je umístěn bar.

Sezení pro hosty bylo uspořádáno tak, aby bylo možné obejít bar kolem celé dispozice. Uprostřed dispozice je vytvořena galerie s cílem propojení podlaží, ale zároveň vytvoření příjemného posezení pro zákazníky. V tomto podlaží je bar situován v pravé části dispozice s příručním skladem. Vytvořením galerie se sezením dosáhneme nadále možnost kruhového pohybu v rámci celého provozu.

 

Poslední místnosti v podlaží jsou: koncertní sál s příručním skladem, toalety, zázemí pro zaměstnance v blízkosti toalet. Celkový návrh má působit dojmem hezkého prostředí pro příjemné posezení.