Podpora kreatívnych procesov v spoločnosti Acrea s.r.o. 

Podpora kreatívnych procesov v spoločnosti Acrea s.r.o. 

S podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a Inovácie sa spoločnosť Acrea s.r.o. zapojila do procesu inovácií – Podpora kreatívnych procesov v spoločnosti Acrea s.r.o. Podpora kreatívnych procesov v spoločnosti Acrea

S podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a Inovácie sa spoločnosť Acrea s.r.o. zapojila do procesu inovácií – Podpora kreatívnych procesov v spoločnosti Acrea s.r.o.

Podpora kreatívnych procesov v spoločnosti Acrea