BIM – Building Information Modeling

BIM – Building Information Modeling

Teória informačného modelovania stavieb.

V týchto dňoch vychádza kniha o BIM-e, jedným zo spoluautorov je Ing. arch. Michal Pasiar.

Publikácia slúži ako podklad pre ďalší rozvoj problematiky informačného modelovania stavieb. Je v nej komplexne spracovaná téma informačného modelovania stavieb – označovaná najmä skratkou BIM (z anglického Building Information Modeling).

Publikácia sa zameriava na vyjasnenie základných aspektov informačného modelovania stavieb naprieč všetkými fázami životného cyklu stavby. Poskytuje komplexné informácie o jednotlivých etapách projektu od koncepcie až po správu budov (FM) s využitím jednotlivých softvérových riešení na podporu procesu a napomáha objasniť nové úlohy a činnosti, ktoré BIM prináša.

Knihu je možné kúpiť: https://www.eurostav.sk/obchod/specialna-literatura/bim-building-information-modeling