Digitalizácia budov

Čo je to BIM?

BIM (Building Information Modeling) sa všeobecne používa pre označenie digitálneho modelu budovy, ktorý umožňuje výmenu informácii v rámci procesu budovy. Od návrhu projektu, výstavby až po správu budovy v rámci jej celého životného cyklu. Dnes dostávate 2D dokumentáciu, ktorá rieši len časť stavby. V prípade otázok projektanti musia narýchlo dorábať požadovaný rez, detail, pretože nerieši čo je za rezovou rovinou.

KEDY POUŽIŤ DIGITALIZÁCIU BUDOV - BIM

POČAS PLÁNOVANIA

BIM rozširuje klasické 2D vektorové projektovanie o hĺbku premyslenia detailov a zachytenie stavby v jej dynamickej podobe. Tá tak do najmenšieho detailu vznikne už v procese PLÁNOVANIA, kedy sa vychytajú všetky kolízne situácie. Ušetrí sa tak čas aj financie.

Absolútne sa zjednoduší komunikácia medzi projektantom a objednávateľom, medzi stavebníkom a potenciálnym užívateľom, medzi stavebníkom a bankou, poisťovňou

Získame viac času na analýzy alternatívnych postupov, resp. simulovaných situácií. Všetky informácie sa dajú využiť na optimalizácie zdrojov, pracovníkov, surovín a komponentov.

Dnes, keď máme k dispozícii reálne skúsenosti s využívaním BIM pri stavbách, vieme, že úspory dosahujú až do výšky 10 % nákladov z ceny diela.

POČAS VÝSTAVBY

Vo fáze VÝSTAVBY získavame nad projektom absolútnu kontrolu – model je k dispozícii 24 h denne / 365 dní v roku. Robíme menej chýb a tým pádom aj opráv.

Máme presné informácie o podlahovej ploche, ktorá býva často sporom (napr. pri kúpe nehnuteľnosti). Zjednodušuje sa komunikácia so subdodávateľmi ohľadom výkazu výmer, či už pri naceňovaní, alebo pri odsúhlasení výkazu vyhotovených prác resp. dodaných materiáloch a prvkoch. Včasnou identifikáciou konfliktov sa zlepšuje koordinácia.

POČAS SPRÁVY

Počas SPRÁVY budovy, ktorá je z pohľadu životného cyklu najdlhšou, vstupujú do ekosystému nové subjekty.

Digitálny model získava nové úlohy:

Property manažment

Ušetrí na vizualizáciách, pretože celý objekt už máte vymodelovaný a nie je nutné znovu vytvárať hmotu. Digitálny model plný informácií je možné na konci výstavby ponúknuť správcovi, ktorý bude spravovať nehnuteľnosť. Je zdrojom cenných informácií a umožňuje lepšie nakladať s majetkom. Tým, že informácie o využiteľnosti priestoru sú presné, profesionáli môžu identifikovať a eliminovať „hluché” miesta a tak dosiahnuť zvýšenie výnosu, prípadne zníženie nákladovosti nehnuteľnosti.

Facility management

Dokáže efektívne a sofistikovane plánovať údržbu nehnuteľnosti na základe presných informácií, ktoré mu poskytuje BIM model. BIM je virtuálna reprezentácia skutočnej budovy a obsahuje všetky informácie o hnuteľnom a nehnuteľnom majetku. Každý komponent budovy je nositeľom podrobných informácií o sebe samom. Simulácie energetických modelov v krátkom čase dokáže správca správne vyhodnotiť vhodnosť riešenia. Náklady na prevádzku budov v dlhodobom horizonte je možné pomocou informácií z BIM modelu presne plánovať.

Landlord, majiteľ

Dokumentácia o budove je na jednom mieste, v dokonalom spracovaní všetkých detailov a v každom momente aktuálna. Akékoľvek exporty, náhľady a vizualizácie sú rýchle a efektné. Pomocou voľne dostupných prehliadačov realizovateľné kedykoľvek, aj na bežnom počítači, tablete alebo smartphone. Pomáha majiteľom rozumieť výhodám investovania do materiálov a technológií, ktoré sú na úvod cenovo nákladné, ale zaručujú lepšiu finančnú návratnosť investícií počas života budovy. Pri zmene majiteľa je takto kompaktná dokumentácia budovy jedným z atribútov zvyšujúcich hodnotu nehnuteľnosti.

Security management

Dokonalý model budovy je základom pre jej dokonalú ochranu. Prepracovaný systém bezpečnosti nie je možné vytvoriť bez detailného digitálneho modelu. Ak takýto už existuje, security management získava cennú bázu informácií, ktorú by ináč musel prácne tvoriť. V dobe nástupu smart building sa digitalizácia budovy stáva samozrejmosťou.

Banky, poisťovne

Finančné inštitúcie majú najvyšší záujem dokonale poznať predmet financovania alebo poisťovania. Dokonalosť modelu a absolútna aktuálnosť umožňujú poznať hodnotu nehnuteľnosti kedykoľvek podľa potreby. Model tiež umožňuje rýchle exporty, náhľady a prehľady.

AKO PREBIEHA DIGITALIZÁCIA

V Acrea sme sa už 5 rokov dozadu rozhodli, že všetky projekty, ktoré navrhujeme, projektujeme v BIM. V procese projektovania a výstavby je tak už dokumentácia vytvorená v BIM. Naše výstupy sú v open BIM formáte IFC, ktorý umožňuje všetkým subjektom editovať, exportovať a zdieľať dáta pre svoje potreby. IFC umožňuje ďalšie použitie pre väčšinu používaných programov (Archibus, FM:Interact, Planon…)

V prípade existujúcich budov dochádza k spätnej digitalizácii. Naši BIM experti transformujú dáta z existujúcej dokumentácie (2D návrhy, papierové dokumenty, AutoCAD DWG) do 3D modelov. Digitalizáciu verifikujeme aj priamo v budove, kedy upravujeme všetky pohľadové nepresnosti. V prípade potreby využívame zameriavanie bodov pomocou laser skenovania alebo dronov.