Digitalizace budov

Co je to BIM?

BIM (Building Information Modeling) se obecně používá pro označení digitálního modelu budovy, který umožňuje výměnu informací v rámci procesu budovy. Od návrhu projektu, výstavby až po správu budovy v rámci jejího celého životního cyklu. Dnes dostáváte 2D dokumentaci, která řeší jen část stavby. V případě dotazů projektanti musí narychlo dodělávat požadovaný řez, detail, protože neřeší, co je za řezovou rovinou.

KDY POUŽÍT DIGITALIZACI BUDOV - BIM

BĚHEM PLÁNOVÁNÍ

BIM rozšiřuje klasické 2D vektorové projektování o hloubku přemýšlení detailů a zachycení stavby v její dynamické podobě. Ta tak do nejmenšího detailu vznikne již v procesu PLÁNOVÁNÍ, kdy se vyřeší všechny kolizní situace. Ušetří se tak čas i finance.

Absolutně se zjednoduší komunikace mezi projektantem a objednavatelem, mezi stavebníky a potenciálním uživatelům, mezi stavebníky a bankou, pojišťovnou

Získáme více času na analýzy alternativních postupů, resp. simulovaných situací. Všechny informace se dají využít na optimalizace zdrojů, pracovníků, surovin a komponentů.

Dnes, když máme k dispozici reálné zkušenosti s využíváním BIM při stavbách, víme, že úspory dosahují až do výše 10 % nákladů z ceny díla.

BĚHEM VÝSTAVBY

Ve fázi VÝSTAVBY získáváme nad projektem absolutní kontrolu – model je k dispozici 24 hod. denně/365 dní v roce. Děláme méně chyb a tím pádem i oprav.

Máme přesné informace o podlahové ploše, která často bývá problémem (např. při koupi nemovitosti). Zjednodušuje se komunikace se subdodavateli ohledně výkazu výměr, ať už při vyčíslení ceny nebo při odsouhlasení výkazu vyhotovených prací resp. Dodaných materiálech a prvcích. Včasnou identifikací konfliktů se zlepšuje koordinace.

BĚHEM SPRÁVY

Během SPRÁVY budovy, která je z pohledu životního cyklu nejdelší, vstupují do ekosystému nové subjekty.

Digitální model získává nové úkoly:

Property management

Ušetří na vizualizacích, protože celý objekt už máte vymodelovaný a není nutné znovu vytvářet hmotu. Digitální model plný informací je možné na konci výstavby nabídnout správci, který bude spravovat nemovitost. Je zdrojem cenných informací a umožňuje lépe nakládat s majetkem. Tím, že informace o využitelnosti prostoru jsou přesné, profesionálové mohou identifikovat a eliminovat „hluchá“ místa, a tak dosáhnout zvýšení výnosu, případně snížení nákladovosti nemovitosti.

Facility management

Dokáže efektivně a sofistikovaně plánovat údržbu nemovitosti na základě přesných informací, které mu poskytuje BIM model. BIM je virtuální reprezentace skutečné budovy a obsahuje veškeré informace o movitém a nemovitém majetku. Každý komponent budovy je nositelem podrobných informací o sobě samém. Simulace energetických modelů v krátkém čase dokáže správce správně vyhodnotit vhodnost řešení. Náklady na provoz budov v dlouhodobém horizontu je možné pomocí informací z BIM modelu přesně plánovat.

Landlord, majitel

Dokumentace o budově je na jednom místě, v dokonalém zpracování všech detailů a v každém okamžiku aktuální. Jakékoliv exporty, náhledy a vizualizace jsou rychlé a efektní. Pomocí volně dostupných prohlížečů realizovatelné kdykoliv, i na běžném počítači, tabletu nebo smartphonu. Pomáhá majitelům rozumět výhodám investování do materiálů a technologií, které jsou na úvod cenově nákladné, ale zaručují lepší finanční návratnost investic během života budovy. Při změně majitele je takto kompaktní dokumentace budovy jedním z atributů zvyšujících hodnotu nemovitosti.

Security management

Dokonalý model budovy je základem pro její dokonalou ochranu. Propracovaný systém bezpečnosti nelze vytvořit bez detailního digitálního modelu. Pokud takový již existuje, security management získává cennou bázi informací, kterou by jinak musel pracně tvořit. V době nástupu smart building se digitalizace budovy stává samozřejmostí.

Banky, pojišťovny

Finanční instituce mají nejvyšší zájem dokonale znát předmět financování nebo pojištění. Dokonalost modelu a absolutní aktuálnost umožňují znát hodnotu nemovitosti kdykoliv podle potřeby. Model také umožňuje rychlé exporty, náhledy a přehledy.

JAK PROBÍHÁ DIGITALIZACE

V Acrea jsme se před 5 lety rozhodli, že všechny projekty, které navrhujeme a projektujeme, budou v technologii BIM. Již v procesu projektování a výstavby je dokumentace vytvořená v BIM. Naše výstupy jsou v open BIM formátu IFC, který umožňuje všem subjektům editovat, exportovat a sdílet data pro své potřeby. IFC umožňuje další použití pro většinu používaných programů (Archibus, FM: Interact, Planon…)

V případě stávajících budov dochází ke zpětné digitalizaci. Naši BIM experti transformují data z existující dokumentace (2D návrhy, papírové dokumenty, AutoCAD DWG) do 3D modelů. Digitalizaci verifikovat i přímo v budově, kdy upravujeme všechny pohledové nepřesnosti. V případě potřeby využíváme zaměřování bodů pomocí laser skenování nebo dronů.