Vila Larisch

Vila Larisch

Na pozemku, který je součástí zámeckého parku, je navržena stavba, jejíž architektonické řešení, včetně fasády a terénní úpravy vycházejí z požadavků investora.

Česká republika

Stavba je navržena jako ubytovací a rekreační zařízení. Hlavní průčelí, včetně hlavního vstupu jsou orientovány do parku. Hlavní vstup je přístupný z terénu bezbariérově a je situován na jihozápadní straně. V objektu se nachází na dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží dohromady 23 pokojů. V 1. p. p. se nachází technické místnosti a sklady. Ze severovýchodu je stavba napojena na stávající účelovou komunikaci.