Aquapark Vladimir

Aquapark Vladimir

Aquapark se nachází v ruském městě Vladimir vzdáleném 55 km od Moskvy. Objekt samotné bazénové haly je přístavba u opuštěného objektu, která se v projektu využije jako zázemí, wellness a příslušející obslužné prostory. Areál aquaparku je v přímé návaznosti na rekreačně-sportovní areál, ke kterému přísluší hrací plochy, otevřený stadion a lyžařský vlek. Hlavní idejí a limitem při hmotově ztvárněném aquaparku byla morfologie terénu a umístění stávajícího objektu. Dvě stavby vycházející z vrstevnic terénu nenápadně vyčnívají z pahorkatiny a navzdory toboganové hale netvoří bariéru při vizuálním vnímání siluety města z nedalekého stadionu. Při návrhu byl kladen velký důraz na světelnou techniku, protože pasivní solární zisky hrají v této lokalitě a při stavbě takového typu významnou roli.

Rusko