Shopping Žica

Shopping Žica

Cieľom projektovej úlohy je sanácia bývalej priemyselnej zóny a jej adaptácia na polyfunkčné centrum.

Bosna a Hercegovina