Rodinný dům na Kolibě

Rodinný dům na Kolibě

Dům pro náročného klienta s nádherným výhledem na Bratislavu.

Plocha pozemku:                       600,052 m2
Zastavěná plocha:                     215,30 m2
Obestavěný prostor:                 2182,94 m3
Projekt:                                       2016 – 2018
Začátek výstavby:                     Podzim 2018
Dokončení stavby:                    Jaro 2020

Dům pro náročného klienta, jehož hmotově-prostorová skladba reflektuje hlavně na morfologické danosti parcely, ale ve snaze o dosažení propojenosti exteriéru a interiéru šlo o roli, jejíž určující požadavkem byl nádherný výhled na Bratislavu. Paradoxně uliční průčelí je spíše introvertně pojato, ale do dvora se hmota v půdorysném tvaru písmene V otevírá a poskytuje tak zmiňované propojení se zahradou.

Dům je třípodlažní, přičemž má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Jeho obyvatelům nabízí kromě utilitárních funkcí pro bydlení i relax ve formě vnitřního bazénu a sauny. Zajímavou je vinárna zakomponována do svahu, taktéž s nádherným výhledem.